Bu Balığım Hamile Mi ?cinsi Lepistes

[IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/211157/041220181954311.jpg[/IMG]

Bu Balığım Hamile Mi ?cinsi Lepistes

[IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/211157/041220181954311.jpg[/IMG]...